wp2f3bc2a3.png
Dit gedeelte van Diktech Enterprises zal zich bezig gaan houden met het opleveringsklaar maken van bedrijfspanden en het ontmantelen van voertuigen.

Bedrijfspanden die na een verhuizing, faillissement of anderzijds aan de eigenaar opgeleverd dienen te worden om opnieuw verhuurd of verkocht te worden.

Voertuigen die na gedane diensten ontmanteld dienen te worden voor inruil/verkoop o.i.d.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedrijven die gaan verhuizen hebben vaak nóch de tijd nóch het benodigde personeel om de restanten uit het pand op te ruimen c.q. te verwijderen.
Het verhuizen van de benodigde inventaris en dergelijke kost een bedrijf  vaak al moeite genoeg, waarna  in het nieuwe pand vaak alle energie gestoken moet worden om het pand naar behoren in te richten.
Dit gebeurt meestal in zeer beperkte tijd (weekend), en vervolgens wordt  in de volgende dagen/weken  de meeste tijd gebruikt om het arbeidsproces weer op te starten om zo de klanten weer van dienst te kunnen zijn.
De overige tijd wordt vaak gebruikt om enige structuur aan te brengen in het nieuwe pand.
Ik zal samen met de klant een plan van aanpak maken, bespreken wat er weg kan, wat er bewaard dient te worden en waar het naar toe gaat om zo snel mogelijk het pand opleveringsklaar te maken.
Het zal hier voornamelijk gaan om extra wanden, restinventaris, bekabeling, sanitaire voorzieningen (welke later aangebracht zijn), showroom, verlichting, plafonds, e.d.
Ook het dichten van gaten in vloeren en wanden kunnen daarbij horen.
Verdere details zijn altijd bespreekbaar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bedrijven die voertuigen inruilen of er op andere wijze afstand van moeten/willen nemen en waarbij er nog delen gedemonteerd dienen te worden, kunnen ook gebruik maken van mijn diensten.
Dit zal op locatie gebeuren zoals b.v. bij een dealer, schadebedrijf of op locatie bij de klant zelf.
Te denken valt aan  audio installaties, carr.kits, persoonlijke dingen van de gebruiker, electra installaties, signaleringsapparatuur, voertuiginrichtingen enz.
wp6544ee88_0f.jpg